През декември 2020 предстои обявяването на програма за “Дигитализация, възстановяване и потенциален растеж”, чрез която всяко едно предприятие може да интегрира 3D инструкции за асемблиране като част от дигитализацията, възстановяването и отварянето към нов потенциален растеж.

Целта на BuildIn3D и 3D инструкциите за асемблиране използвани във всяко едно производство е да:

 • повишат производителността на производството;
 • дигитализират, съхранят и управляват процесите по асемблиране използвани в производствата без да се губи “ноу-хау”;
 • разшири пазара и отвори производството към нови пазари;
 • намали мискомуникацията в цялото производство, между работници, инженери, и ръководители;

Финансират се

 • Инвестиционни разходи за ДМА и ДНА
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

Параметри

 • Интензитетът на финансовата помощ е 70%
 • Минимален размер на финансовата помощ е 50 000 лева.
 • Максимален размер на финансовата помощ е 391 166 лева.

Пример за инструкция

Axlessoft Cooler

Как да интегрирате 3D инструкциите за асемблиране

Като предприятие

 • ние можем да разработим моделите, генерираме, доставим и управляваме инструкциите.
 • можем ди извършим пълна дигитализация на вашия произвоствен процес, в който всички чертежи биват дигитализирани, обобщени и налични в система за управление на съдържанието.
 • да се разработят продуктови видеа, анимации, рендъри и изображения, 3Д инструкции за асемблиране.
 • предприятието получава лицензи за използване на софтуера и цената е сформирана на база броя хора които я ползват, броя на създадените и доставени инструкции, което означава, че плащате точно за това което ползвате.

Като консултант

Ще се радваме да си партнираме с вас и да съдействате и консултирате предприятията, с които работим за това как да участват по програма за Дигитализация, възстановяване и потенциален растеж.

Leave a Reply